Herhalingslessen 2018-2019

Herhalingslessen seizoen 2018 / 2019

 

De herhalingslessen worden gegeven in “De Kentering”, Dorpsstraat 54, 5241 ED Rosmalen op donderdag van 20.00 tot 22.00 uur.
De lessen worden gegeven door dhr. Cor van de Wetering.
De reanimatielessen worden gegeven in drie blokken van één uur van 19:00 tot 22:00. U krijgt t.z.t. de mogelijkheid om in te schrijven voor één van de blokken. Per blok kunnen c.a. 8 mensen inschrijven.

Voor het behouden van het diploma moet u ieder seizoen de herhalingslessen volgen.
De volgende onderdelen zijn in de herhalingslessen verweven:

  1. Stoornissen in het bewustzijn
  2. Stoornissen in de ademhaling
  3. Stilstand van de bloedsomloop
  4. Ernstige uitwendige bloedingen
  5. Shock


Het is uw eigen verantwoording om te zorgen dat u per 2 seizoenen de benodigde herhalingslessen volgt zodat uw diploma verlengd kan worden.

HERHALINGSLESSEN 2018-2019

Les Datum Onderwerp herhalingsles
  2018  
1 13 september Letsels en ziekten met gevolg voor de ademhaling
2 27 september ziektes met gevolg voor het bewustzijn
3 11 oktober brandwonden, elektriciteitsletsels, koude en warmteletsels
4 25 oktober kleine brandjes blussen
     
  2019  
5 17 januari Reanimatie/AED bediener, A t/m K (eerste letter achternaam)
6 31 januari letsels aan oog, oor, neus en mond, steken en beten
7 14 februari Reanimatie/AED bediener, L t/m Z (eerste letter achternaam)
8 14 maart

kneuzingen, verstuiking, bot breuken, ontwrichtingen, spierscheuring en nek- en wervelletsel

(is verzet van 7 naar 14 maart)

9 21 maart oefening met lotus
10 4 april Jaarvergadering
     
     

 

Het seizoen van de herhalingslessen loopt van 1 september 2018 tot 1 september 2019.
Eventuele opzeggingen dienen schriftelijk gedaan te worden en voor 1 september 2018 door het secretariaat van E.H.B.O.-Vereniging te zijn ontvangen.
Bij afmeldingen na 1 september 2018 dient u de volledige contributie voor het seizoen te betalen.


Indien u verhinderd bent op de avond van uw alfabet kunt u altijd de andere avond komen. Verwittig dan wel het secretariaat.
Heeft u vragen stel die aan het bestuurslid dat op die avond aanwezig is.

U kunt het programma van de herhalingslessen ook vinden op onze website:
https://www.ehborosmalen.nl